ReadyPlanet.com
dot dot
โรงเรียนสุนัข

                          

      ศูนย์ฝึกสุนัขและฝากเลี้ยง KL (คลองหลวง) 

 

                                                                                                 T.  08-1402-1133

 

                                                                             หลักสูตรการฝึกสุนัข

 

     1.  หลักสูตร Basic Course/วินัยเชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐาน  

 

                             ระยะเวลาฝึก 4 เดือน     ว่ายน้ำ ฟรี 2 ครั้ง

 

 

 

     2.  หลักสูตร Intensive Course/วินัยชื่อฟังขั้นพื้นฐาน + Course *A/*B (เลือกได้หนึ่งอย่าง)  

 

                             ระยะเวลาฝึก 5 เดือน  

 

                  ว่ายน้ำ ฟรี 3 ครั้ง/เดือน

 

                                      *A  ฝึกกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง / Dog Agility

 

                                      *B  ฝึกความสามารถพิเศษ สวัสดีสองขา ขอมือสวัสดี

 

 

    3.  หลักสูตร Special Course/วินัยเบื้องต้น + วินัยขั้นสูง + Course *A/B (เลือกได้หนึ่งอย่าง) 

 

                              ระยะเวลาฝึก 6 เดือน

 

                  ว่ายน้ำ ฟรี 4 ครั้ง/เดือน                         

 

                                       *A  ฝึกกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง / Dog Agilty

 

                                       *B  ฝึกความสามารถพิเศษ สวัสดีสองขา ขอมือสวัสดี

 

 

 

     4.  หลักสูตร ฝึกแก้พฤติกรรมสุนัข

 

         เช่น กัดแทะข้าวของ ขับถ่ายไม่เป็นที่ สุนัขที่เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว ฯลฯ  

 

 

 

        5.  หลักสูตร Course พิเศษ 

 

            สุนัข พันธ์เล็กที่ต้องการฝึกวินัยในบ้าน หรือในห้องนอน

 

            สุนัข พันธุ์ใหญ่ที่ต้องการฝึกวินัยในบ้าน หรือในห้องนอน 

                                             

                            dot
dot
dot

dot
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 081-4021133

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ 21/2 เขต :  8] คลองสี่ แขวง : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12120
เบอร์โทร :  025240703      มือถือ :  0814021133,0891102895
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................